XIV Mleczne Mistrzostwa Polski

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie  organizuje konkurs na największych producentów mleka — z każdego województwa spośród gospodarstw rodzinnych do 300 ha dostarczających mleko do spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM.W konkursie mogą brać udział dostawcy mleka — właściciele gospodarstw indywidualnych-rodzinnych do 300 ha. Nie przewiduje się udziału w konkursie gospodarstw o innej formie własności (spółki z o.o., inne osoby prawne, dzierżawcy).Celem ogólnokrajowego konkursu jest wypromowanie na znaczącej imprezie mleczarskiej w kraju największych dostawców z każdego województwa.Po dokonanej ocenie najwięksi dostawcy mleka otrzymają wyróżnienia, puchary i dyplomy, a wyróżnieni producenci mleka, jak również mleczarnie, których są dostawcami, promowani będą w wielu fachowych czasopismach rolniczych oraz mediach.